Pakiet Microsoft Office 365 jest niezwykle rozwiniętym narzędziem do pracy biurowej, kilkoma z wielu najważniejszych cech jest, lepsza współpraca w grupie. Microsoft Office 365 pozwala zespołom dążyć do wspólnego celu w czasie rzeczywistym, umożliwiając im jednoczesne współtworzenie dokumentów w programach Word, Excel, PowerPoint i OneNote. Kolejną ogromną zaletą jest zwiększona mobilność, uzyskana dzięki temu, że aplikacje pakietu Microsoft Office 365 zostały zaprojektowane, aby zapewnić dostępność do dokumentów ze wszelkich urządzeń mobilnych, zapewnia to zespołowi nieograniczoną swobodę w tworzeniu, edycji i komunikacji. Kolejną kluczową w obecnych czasach cechą jest skuteczna ochrona danych poufnych przez zastosowanie dodatkowych metod uwierzytelnienia oraz szyfrowane przesyłanie danych. Microsoft Office 365 dostosowany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami RODO,  jak również z innymi globalnymi, regionalnymi i branżowymi przepisami.

Wspólne funkcje usługi Office 365

Aplikacje usługi Office 365
Aplikacje usługi Office 365, takie jak Word, Excel, PowerPoint, OneNote (tylko dla komputerów PC) i Access (tylko dla komputerów PC), na maksymalnie pięciu komputerach PC lub Mac, pięciu tabletach i pięciu telefonach na każdego użytkownika.

Office dla urządzeń przenośnych
Możliwość korzystania z aplikacji usługi Office 365 zaprojektowanych dla urządzeń przenośnych i tabletów.

Outlook
Kontaktuj się z innymi i utrzymuj dobrą organizację dzięki poczcie e-mail, funkcjom kalendarza i kontaktom — wszystko to jest dostępne w jednym miejscu.

Microsoft Teams
Czatuj, spotykaj się, udostępniaj pliki oraz korzystaj z aplikacji biznesowych w udostępnionym obszarze roboczym.

Grupy usługi Office 365
Korzystaj z tej usługi w połączeniu z dotychczas używanymi narzędziami usługi Office 365, aby współpracować z innymi członkami zespołu podczas pisania dokumentów, tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, pracy nad planami projektowymi, planowania spotkań lub wysyłania wiadomości e-mail.

Microsoft Stream
Przekazuj, organizuj i udostępniaj inteligentne treści wideo w całej firmie.

Power Apps dla platformy Microsoft 365
Twórz potrzebne aplikacje biznesowe oraz rozszerzaj lub dostosowuj aplikacje, z których już korzystasz.

Power Automate dla platformy Microsoft 365
Łatwo wykonuj powtarzające się zadania dzięki automatyzacji przepływów pracy.

Power Virtual Agents dla usługi Teams
Reaguj na potrzeby biznesowe za pomocą niestandardowych czatbotów dla usługi Teams.

Dataverse for Teams
Sprawne tworzenie w bazie danych o niskiej konieczności używania kodu dla usługi Teams.

Microsoft To Do
Zaplanuj swój dzień i skutecznie zarządzaj swoim życiem.

Szczegółowe informacje Microsoft Viva (szczegółowe informacje osobiste)
Ułatw pracownikom skuteczne działanie dzięki szczegółowym informacjom opartym na danych i środowiskom z funkcjami dbania o dobre samopoczucie.

Zasoby Microsoft Viva
Zadbaj o zaangażowanie i informowanie pracowników za pomocą nowoczesnego środowiska zaangażowania.

Office w sieci Web
Twórz, udostępniaj i współpracuj z dowolnego miejsca.

Office Delve
Zarządzaj swoim profilem usługi Office 365 dzięki aplikacji Delve. Ponadto odnajduj i organizuj informacje, które są dla Ciebie w danym momencie najbardziej istotne, w obrębie wszystkich aplikacji pakietu Office.

Microsoft Whiteboard
Współpracuj nad pomysłami i zawartością na zapewniającej swobodę wspólnej kanwie cyfrowej, która jest teraz zintegrowana z usługą Microsoft Teams.

Microsoft Kaizala Pro
Pozostawaj w kontakcie ze swoją organizacją i koordynuj pracę w jej obrębie, a także z dostawcami, partnerami i klientami, za pomocą tej prostej i bezpiecznej aplikacji do czatu dla urządzeń przenośnych, używającej numerów telefonów.

Yammer
Łączenie się i interakcje za pośrednictwem sieci społecznościowej dla przedsiębiorstw.

Microsoft Sway
Twórz atrakcyjne wizualnie biuletyny, prezentacje i dokumenty w czasie liczonym w minutach.

Microsoft Forms
Łatwe tworzenie ankiet, testów i sondaży.

Microsoft Planner
Organizuj pracę zespołową, twórz nowe plany, przypisuj zadania, udostępniaj pliki, czatuj i otrzymuj informacje o postępach w pracy.

Microsoft Shifts
Zapewnij pracownikom pierwszej linii (Firstline Worker) i ich menedżerom możliwość zarządzania harmonogramami i pozostawania w kontakcie za pomocą urządzeń przenośnych.

Microsoft Graph API
Uzyskaj dostęp do zasobów usług firmy Microsoft w chmurze za pomocą tego internetowego interfejsu API RESTful.

Zgodność
Ułatw zapewnianie zgodności z przepisami prawa dzięki funkcjom archiwizacji wiadomości e-mail, wyszukiwania zawartości i podstawowej inspekcji oraz ręcznym zasadom przechowywania danych i etykietom poufności.

Visio dla sieci Web
Twórz, edytuj, udostępniaj i współtwórz profesjonalne diagramy i schematy blokowe w aplikacji Visio dla sieci Web.

 

Usługi dodatkowe

Pakiet telefoniczny
Zasubskrybuj pakiet telefoniczny w ramach usługi Office 365 i korzystaj z dotychczasowych numerów telefonów lub uzyskaj nowe.

Konferencje głosowe
Uczestnicy mogą dołączać do spotkania przez telefon za pomocą lokalnego numeru dostępowego albo przy użyciu opcji dołączania jednym naciśnięciem na komputerze lub urządzeniu przenośnym.

Nowoczesna komunikacja głosowa przy użyciu usługi System telefoniczny
Nawiązuj, odbieraj i przekierowuj połączenia biznesowe w dowolnym miejscu, za pomocą dowolnego urządzenia.

Szczegółowe informacje Microsoft Viva (szczegółowe informacje dla menedżera i dla lidera)
Zrozum wpływ wzorców pracy na dobre samopoczucie pracowników oraz wyniki biznesowe. Domyślne środki ochrony zabezpieczają indywidualne prawa do zachowania prywatności.

Nauka Microsoft Viva
Płynnie zintegruj dostęp do zawartości edukacyjnej w miejscach, w których pracownicy już spędzają czas.

Tematy Microsoft Viva
Dodaj rozwiązanie do organizowania i odnajdowania zawartości oparte na sztucznej inteligencji, aby ułatwić pracownikom znajdowanie informacji i korzystanie z wiedzy w całej organizacji.

Zarządzanie prywatnością dla rozwiązania Microsoft 365
Pomóż identyfikować zagrożenia prywatności i zapewnij przed nimi ochronę oraz zautomatyzuj obsługę żądań osób i zarządzaj nimi na dużą skalę.