Nasz zespół zajmujący się pierwszą linią wsparcia helpdesk został odpowiednio przygotowany i rozumie, że komputer jest “najsłabszym” ogniwem w bezpieczeństwie informatycznym przedsiębiorstwa. Poza obsługą bieżącą wymaga bardzo dużo uwagi w zakresie uprawnień użytkownika, kształcenia użytkownika, zabezpieczeń i balansu pomiędzy bezpieczeństwem a komfortem pracy. Najwięcej niebezpiecznych ataków przeprowadzanych na przedsiębiorstwa jest z wykorzystaniem komputera/stacji roboczej. Powodem może być użytkownik, który jest zmęczony, nieuważny czy nieostrożny. Dlatego przy stałej obsłudze technicznej koniecznością jest dbanie o bezpieczeństwo stacji roboczych, nadanie odpowiednich uprawnień i edukację pracowników.

Komputery w biurze rachunkowym, klinice czy fabryce wymagają zupełnie innego podejścia do obsługi technicznej. Przyczyną tego jest różne zastosowanie stacji roboczej, ale też różne podejście i zachowania pracowników.

Pakiety usług informatycznych